Begin 2017 heeft de KRO-NCRV de Virtual Reality app De verwarde man gelanceerd. De app is gebaseerd op de ervaringen van Jeroen Zwaal, hij heeft vijfmaal een psychose gehad. Aan de hand van gesprekken met hem is zijn belevingswereld virtueel nagebootst. Hieronder kan je de trailer bekijken.

De Virtual Reality Ervaring De Verwarde Man is gemaakt om mensen te laten ervaren hoe het is om een psychose te hebben. Tijdens de workshop met deze VR-ervaring ontdek je al snel dat de grens tussen gezond en verward gedrag niet zo helder is en dat een psychose iedereen kan overkomen.

Door je de psychose te laten ervaren, slaat initiatiefnemer Jeroen Zwaal een brug tussen het geschetste beeld in de media en de werkelijke psychose-ervaring.

Als je door de VR-bril van de psychotisch kwetsbare medemens hebt gekeken, krijg je meer begrip voor het verwarde gedrag. Tevens wordt duidelijk dat een psychose een tijdelijke staat is, waardoor het inzichtelijker wordt dat er naast al het leed er ook een goed leven mogelijk is met een psychotische kwetsbaarheid.